Monday, April 16, 2007

หินทิเบต(ดี ซี ไอ) TIBET DZI BEADS 12 eye

หิน 12 ตา (12 EYES DZI BEADS)
หิน 12 ตา (12 EYES DZI BEADS) เป็นหินแห่งความมั่นใจ ทำการใด ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้รับความนับหน้าถือตา ในแวดวงสังคม ช่วยให้เอาชนะความหวาดกลัวต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์ของการบรรลุถึงสิ่งที่ปรารถนา และนำชื่อเสียงมาให้ สวมดีซีไอ ชนิดนี้ ทุกวัน จะช่วยนำโอกาสดี ๆ เข้ามาให้ โดยไม่ขาดตอนเหมาะกับปี ระกา จอ กุน

12-Eyed Dzi Bead: Fearless & Gallantry, Symbolizes Fulfillment of All Wishes, Perfection in All Aspects. This powerful Dzi bead represents extra energies to overcome fear and obstacles. It empowers one with the ability to surpass expectations and attain fame and recognition. It also fulfils one's needs and desires for excellence.

12-Eyed Dzi stand for courage, fame and good luck. In the Sutra of the Medicine Buddha, were 12 Heavenly Generals who were present when the historical Buddha (Shakyamuni) first introduced the Healing Sutra. They were believed to have offered protection during 12 daylight hours, otherwise known popularly as the Chinese Zodiac. This Dzi bead is said to represent them. The mystic of the 12-Eyed Dzi bead is that it is known as a Buddhist cintamani of sorts, or a wish-fulfilling jewel.

It has the power to answer to every fervent wish that you make, and in the process earn a name and create fame for yourself. However, no matter what an individual wishes for and gets, he or she is still responsible for his own actions, governed by the karmic cycle of reward or retribution.

หินทิเบต(ดี ซี ไอ) TIBET DZI BEADS 11 EYE


หิน 11 ตา (11 EYES DZI BEAD)เชื่อว่าเป็นหินที่รวม พระเจ้าแห่งความมั่งคั่งทั้ง 5 องค์ และพลังลึกลับของฮินดู จากเจ้าแม่กวนอิม และ ความโชคดี ช่วยนำมาซึ่งความโชคดี มั่งคั่งร่ำรวย, สติปัญญา และการกระทำที่ดี ปกป้องคุ้มครอง จากพลังด้านลบ เหมาะกับผู้ที่เกิดปีมะเมีย, มะแม และวอก
11-Eyed Dzi Bead: Endowed with the significance of the 4 major bodhisattvas, increases the wearer's wisdom, releases human suffering and brings forth general good fortune in human life. The 5 Dhyani Buddhas & the 6 Syllable Mantra, Accumulation of Merit & Wisdom. A 11 Eyed Dzi is regarded as a magical object to accumulate wisdom and happiness. It helps to eradicate evil intentions and reduces craving, leading to a peace of the heart and mind. It can prevent mishaps and dangers and create a safe environment to smoothen the path to success.

Thursday, April 12, 2007

หินทิเบต(ดี ซี ไอ) TIBET DZI BEADS - 10 EYE

หิน 10 ตา (10 EYES DZI BEAD)
หิน 10 ตา (10 EYES DZI BEAD) เชื่อว่าจะช่วยให้ทำการสิ่งใด ได้รับความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้รับความนับหน้าถือตา ในแวดวงสังคม อุปสรรคต่าง ๆ ถูกปัดเป่าไป ทำการสิ่งใดประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง เสริมสร้างสติปัญญา และเสริมความสามารถ ในการเป็นผู้นำในหมู่คณะเหมาะกับผู้ที่เกิดปีระกา, จอ และกุน และกับทุกคน
10-Eyed Dzi Bead: Removes obstacles in the road of career development, gains favorable comments on you from others, and omens a happy relationship with your spouse. Pure 10-Eyed Dzi Bead is a Symbol of perfection in everything. The Pure Dzi signifies the clearance of obstacles, an increase in power and virtue, and is said to have a great influence on success in life. Removes are karmic hindrances, increases respect-inspiring virtues, live a joyful life perfect in every way.

for more 10 eyed dzi beads contacts Silom Complex , 3rd fl

Wednesday, April 11, 2007

หินทิเบต(ดี ซี ไอ) TIBET DZI BEADS -9 eye

9 ตา (9 EYES DZI BEADS)
9-Eyed Dzi Bead: Builds up a lenient and caring heart for you, helps you gain fame and benefits. Increases the owner’s wealth. 9 Eye is one of the most sought after, believed to represent the 9 planetary systems and its essence. This Dzi is touted as a window to wisdom.The 9-Eyed Dzi bead endows the wearer to expand his intelligence and wisdom. This type of Dzi bead is also well documented in modern Asian circles for its "mysticism" and "power" by several people who wore them and survived near death experiences. This bead is often considered the unofficial wealth bead.
The 9 eye Dzi bead may assist the owner of this bead to become rolling in wealth. The wealth will be gained through one’s own work. This bead attracts attention and assists in causing fame to increase. The nine eyed Dzi assists the entrepreneur in finding their ideas and strengths. The nine eyed Dzi bead assists its owner to Gather Wealth, Achieve Good Health, Success, Gain Power, Compassion, Glory, and Expelling Evil & Acts as a Protector. It is believed that the 9 eye Dzi bead is able assist its owner in achieving the Nine-fold Merits. The Nine-fold merits are compassion, glory, everlasting brightness, fame, dignity, authority, control, reputation and the removal of obstacles. Accumulation of meritorious virtue, increases compassionate, separates from suffering and gains advantage. Gathering the Nine-fold Merits, ensuring the growth in compassion, power and glory thus bringing about immense benefits.
9 ตา (9 EYES DZI BEADS)ราชาแห่งหินดีซี เป็นหินแห่งโอกาส ทำการใด ก็จะได้รับแต่โอกาสที่ดี มีชื่อเสียง มีอำนาจ และบารมีกึกก้อง ได้รับผลประโยชน์ ที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างเร็วเกินคาด หิน 9 ตานี้ สามารถขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ได้ และเป็นหินที่มีค่า เหมาะแก่การสะสม ช่วยผู้สวมสะสมบุญ 9 ประการ ช่วยชำระล้าง กรรมชั่ว และขจัดอุปสรรคที่กีดขวาง ความสำเร็จ ช่วยให้ทำการสิ่งใด ได้รับแต่โอกาสที่ดี มีชื่อเสียงอำนาจ และบารมีดังกึกก้อง ได้รับผลประโยชน์ที่เพิ่มพูน ขึ้นอย่างรวดเร็ว เกินคาดเหมาะกับปีเถาะ มะโรง มะเส็งและกับทุกคน
หินทิเบต(ดี ซี ไอ) TIBET DZI BEADS -8 eyed

หิน 8 ตา (8 EYES DZI BEAD)
หิน 8 ตา (8 EYES DZI BEAD)เชื่อว่าจะช่วยปกป้อง คุ้มครองจากทั่วสารทิศให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ มีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ ค้ำจุน นำความโชคดีมาให้ตัวเลข 8 เป็นตัวแทนแห่งอำนาจวิเศษ 8 อย่างบนสรวงสวรรค์ ช่วยเลือกทางเดิน หรือตัดสินใจได้ถูกต้อง นำความสงบสุขปราศจากภัยอันตรายทั้งหลาย นอกจากนั้นยังเป็นหินที่ช่วยปกป้องอุปสรรคต่าง ๆ และเปลี่ยนแปลงอุปสรรค ดังกล่าว ให้เป็นสิ่งที่ดี ช่วยให้ผู้สวมใส่ได้รับเงินทอง และอนาคตที่ดีและช่วยในเรื่องการเสี่ยงโชคเหมาะกับผู้ที่เกิดปีชวด, ฉลู และขาล
8-Eyed Dzi Bead: Helps avoid calamities and injuries, ensures safety in human life. This Dzi helps the owner to receive Blessings from the 8 Directional Bodhisattvas. The 8-Eyed Dzi bead has one known interpretation by a revered lama as follows. The 8 eyes represent the 8 Treasures of Buddhism, the conch shell (sacred sounds), the wheel of dharma (spreading & teachings of Buddhism), sacred parasol (to protect), lotus flower (purity & goodness), sacred vase (holds wisdom), goldfish (drives off evil), the banco (eternity). The qualities of the 8 Treasures create harmony & fulfillment within a person, and impetus in facing the daily challenges of life. This Dzi helps as well to guard against calamities and catastrophes. Assists the owner in finding and staying on their proper path.หินทิเบต(ดี ซี ไอ) TIBET DZI BEADS -7 eye

หิน 7 ตา (7 EYES DZI BEAD)
หิน 7 ตา (7 EYES DZI BEAD) เหมาะกับทุกคน เป็นหินแห่งความสำเร็จ ทำให้ได้รับความสมบูรณ์ มีชื่อเสียง มีหน้าที่การงานที่ดี มีความมั่นคง ร่างกายแข็งแรง อายุยืนนาน และมีความสัมพันธ์ หรือการคบค้าสมาคมที่ดี เจ็ดวงจรแห่งความร่ำรวย เปี่ยมล้น ทำให้กิจการมั่งคั่ง เต็มไปด้วยโภคทรัพย์ มีบุเพสันนิวาส ร่างกายแข็งแรง คบค้าสมาคม ราบรื่นไปด้วยดี ทั้งสองฝ่ายเหมาะกับผู้ที่เกิดปีมะเมีย มะแม วอก
7-Eyed Dzi Bead: Omens good luck in terms of career development, wealth, health, longevity and also a happy marriage. 7 eyes: Encourage Success, Health, Wealth, Longevity and Harmony for the Owner. This Dzi helps One to Achieve Fame, Glory, Perfection, Career, Wealth, Relationship, and Health & Longevity. The 7 Eye is said to represent the Big Dipper asterism in the universe. Composed of 7 stars, Tibetans believe that the Big Dipper is the manifestation of the 7 medicine Buddhas. The medicine Buddha resides in our own mind, embodying healing forces dormant within, activated through compassionate motivation, visualization and recitation of the mantra, hence removing obstacles or "self-limiting conceptions" which prevents the actualization of one's potential. With the 7 Eye, you can open the path to all goodness and influences of the. Helps One to Achieve Fame, Glory, Perfection, Career, Wealth, Relationship, Health & Longevity.

Tuesday, April 10, 2007

หินทิเบต(ดี ซี ไอ) TIBET DZI BEADS -6 eyed

6-Eyed Dzi Bead: Eliminates sadness and sufferings in life, and increases access to good luck. In Buddhist meaning, it is said that this Dzi bead purges the sufferings of the 6 paths in our mundane world. They are related to the nature of our human existence from the 1st stage Hell, to the 6th stage Heaven.
(1) Hell indicates a condition in which one is dominated by the impulse to destroy oneself and everything else. Rage is the dominating force. In this state, we are utterly devoid of freedom and undergo extreme and indescribable suffering.
(2) Hunger is a state characterized by an insatiable desire for food, clothes, wealth, pleasure, fame, power, and so forth. In this state, a person is tormented by relentless craving and by his inability to satisfy it.
(3) Animalism is governed by instinct, and one has no sense of reason or morality.
(4) Anger, a man is dominated by a selfish ego. A person in this state is compelled by the need to be superior to others in all things, despising others and valuing himself alone.
(5) Humanity or tranquility. In this state, one can pass fair judgment, control his instinctive desires with reason, and act in harmony with his environment or society.
(6) Heaven or rapture. This state indicates the sense of pleasure which one feels when his desire is fulfilled. However, the joy in the state of "heaven" is temporary and disappears with the passage of time or with even a slight change in circumstances.

These states, from Hell through Heaven, are called the Six Paths. The majority of people spend most of their time moving back and forth among them. In these states, one is governed by his reactions to external influences and is therefore extremely vulnerable to changing circumstances.
The 6 eye Dzi bead is believed to eliminate the sadness and sufferings in life, while helping us cultivate our Buddhist nature. Helping the owner to find the root of happiness and good karma. It is believed that the 6 eye Dzi bead has the power to eradicate sadness and sufferings and attracts good lucks for its owner. The 6 eye Dzi will help its owner to achieve liberation from the 6 realms. The 6 realms are aggression, losses, carelessness, anger, ignorance and misery. It is also able to help its owner to develop his 6 paramitas. Paramita refers to the perfection of which ferries one beyond the sea of suffering and mortality to Nirvana. The six Paramitas are the following: (1) Dana, charity or giving, including the bestowing of truth on others; (2) Sila, keeping the discipline; (3) Ksanti, patience under suffering and insult; (4) Virya, zeal and progress; (5) Dhyana, meditation or contemplation; (6) Prajna, wisdom, the power to discern reality or truth. It is the perfection of the last one -- Prajna -- that ferries sentient beings across the ocean of Samsara (the sea of incarnate life) to the shores of Nirvana.

6-Eyed Turtle Back Dzi Bead: Spiritual cleansing and longevity. This item is widely sought for its cleansing properties.หินทิเบต(ดี ซี ไอ) TIBET DZI BEADS- 5 eyed

หิน 5 ตา (5 EYES DZI BEAD)
หิน 5 ตา (5 EYES DZI BEAD)เหมาะกับทุกคน เป็นหินแห่งโชคลาภ ร่ำรวย มั่งคั่ง มีอนาคตที่ดี และประสบความสำเร็๗ ชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าปิติยินดี เทพเจ้าแห่งโชคลาภ รวบรวมเทพแห่งทรัพย์ เงินทอง ไหลมาเทมา มีความสุขนิรันดร์ มีชีวิตที่ยืนยาวและมั่งคั่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการผลประโยชน์ทางการเงินเหมาะกับผู้ที่เกิดปีมะเมีย, มะแม และวอก

5-Eyed Dzi Bead: There are several patterns of 5 eyed beads. The regular 5 eyed bead is considered a magical item. This Dzi is a magic object to accumulate wisdom and happiness. There is a 5 eyed Dzi bead that is called Thunder & Lightening. The 5 eyed thunder and lightening helps to destroy ignorance. On one side of the 5 eyed thunder and lightening there will appear a geometric looking symbol. This is the lightening. The eyes may be scattered about. Another 5 eyed Dzi bead is called the Garuda bead. The Garuda bead is a healer’s bead and the 5 eyes make a cross on one side, and generally one will find a lightening symbol on the opposite side of the 5 eyed cross. Regular 5 eyed patterns come in several styles. Some patterns are organized and some random. All 5 eyed regular beads assist with the following. To Attract Blessings, Success, Career Advancements, Wisdom and All Auspicious signs to the Owner. The 5 eyed regular bead is considered a magical item and is highly sought after. It assists one in obtaining whatever one desires, so it is all a desire bead. Endless happiness.

FOR MORE DZI BEADS VISIT OUR SHOP .SILOM COMPLEX 3 rd fl.