Saturday, March 3, 2007

Dzi Beads(ดี ซี ไอ) new arrival หินทิเบต

SOME NEW ARRIVAL DZI BEADS หินทิเบต


9 ตา (9 EYES DZI BEADS)ราชาแห่งหินดีซี เป็นหินแห่งโอกาส ทำการใด ก็จะได้รับแต่โอกาสที่ดี มีชื่อเสียง มีอำนาจ และบารมีกึกก้อง ได้รับผลประโยชน์ ที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างเร็วเกินคาด หิน 9 ตานี้ สามารถขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ได้ และเป็นหินที่มีค่า เหมาะแก่การสะสม ช่วยผู้สวมสะสมบุญ 9 ประการ ช่วยชำระล้าง กรรมชั่ว และขจัดอุปสรรคที่กีดขวาง ความสำเร็จ ช่วยให้ทำการสิ่งใด ได้รับแต่โอกาสที่ดี มีชื่อเสียงอำนาจ และบารมีดังกึกก้อง ได้รับผลประโยชน์ที่เพิ่มพูน ขึ้นอย่างรวดเร็ว เกินคาดเหมาะกับปีเถาะ มะโรง มะเส็งและกับทุกคน

9-Eyed Dzi Bead: Builds up a lenient and caring heart for you, helps you gain fame and benefits. Increases the owner’s wealth. 9 Eye is one of the most sought after, believed to represent the 9 planetary systems and its essence. This Dzi is touted as a window to wisdom. The 9-Eyed Dzi bead endows the wearer to expand his intelligence and wisdom. This type of Dzi bead is also well documented in modern Asian circles for its "mysticism" and "power" by several people who wore them and survived near death experiences. This bead is often considered the unofficial wealth bead. The 9 eye Dzi bead may assist the owner of this bead to become rolling in wealth. The wealth will be gained through one’s own work. This bead attracts attention and assists in causing fame to increase. The nine eyed Dzi assists the entrepreneur in finding their ideas and strengths. The nine eyed Dzi bead assists its owner to Gather Wealth, Achieve Good Health, Success, Gain Power, Compassion, Glory, and Expelling Evil & Acts as a Protector. It is believed that the 9 eye Dzi bead is able assist its owner in achieving the Nine-fold Merits. The Nine-fold merits are compassion, glory, everlasting brightness, fame, dignity, authority, control, reputation and the removal of obstacles. Accumulation of meritorious virtue, increases compassionate, separates from suffering and gains advantage. Gathering the Nine-fold Merits, ensuring the growth in compassion, power and glory thus bringing about immense benefits.
หิน 3 ตา (3 EYES DZI BEADS)เหมาะกับทุกคน หิน 3 ตา หินแห่งความสุข ความมั่งมี และอายุวัฒนะ จากเทพเจ้าแห่งทิเบต หิน 3 ตานี้ ทำให้เห็นโอกาส และไขว่คว้าได้ เปรียบเหมือนเทพ ฮก ลก ซิ่ว นำความสิริมงคลแก่ครอบครัว มีเทพเจ้าแห่งโชคลาภ คอยดูแล นำมาซึ่งความร่ำรวย เป็นดาวมงคลส่องแสงมา ให้ปราศจากอุปสรรคช่วยขจัดอุปสรรคทั้งหลายให้หมดสิ้นไปเป็นที่นับหน้าถือตามียศถาบรรดาศักดิ์ นำพาซึ่งสุชภาพอายุมั่นขวัญยืน ขจัดอุปสรรค ให้หมดสิ้นไปถือได้ว่าครอบครองเจริญ รุ่งเรือง มั่งมีศรีสุข มีสมบัติมากมาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง มีความสำเร็จสมปรารถนาในทุกๆประการเหมาะกับผู้ที่เกิดปีเถาะ, มะโรง และมะเส็ง
3-Eyed Dzi Bead: Symbolizes rolling in heavy wealth. The 3-Eyed bead is said to be the manifest of the expression of the Hindu wealth god, the Kubera. He originates from the Himalayas, but is worshiped by other Buddhists as well from around the world. Look, two eyes represent his eyes and the other one is his mouth. Having performed austerities for a thousand years, in regard for which Brahma asked him to safeguard and distribute evenly the treasures of the earth by karmic rewards. Enable One to Connect to All 3 Key Components i.e. Body, Mind & Heart. Achieve Good Health, Success & Wealth. Among the Dzi bead culture, the 3-Eyed Dzi bead is regarded as the unofficial “wealth” bead. This Dzi bead is believed to still possess the power to make conditions favorable, for which you could make the most of to enjoy general fortune, not only in terms of wealth. It is believed that the 3 eye bead will bring happiness wealth and prosperity to its owner. The 3 eye Dzi bead is a symbol of the God of Wealth in Tibet. It will enhance its owner ability to accumulate wealth by crystallizing money-making opportunities for him. The three eyed Dzi bead represents the three stars of luck, happiness, honor, and longevity. It is the bead of wealth and health to bring continuous fortune.


หินไฉ่ซิ่งเอี๊ย (CHI SING EAR DZI BEAD) JAMBALA ,GOD OF DESTINYเหมาะกับทุกคน มีเทพเจ้าแห่งโชคลาภคอยคุ้มครอง นำมาซึ่งโชคลาภ และความร่ำรวย


หินวัชระ (WATCHARA DZI BEAD)หินวัชระ ช่วยปกป้องคุ้มภัย ในอดีต นักรบพระโพธิสัตว์ใช้วัชระ เพื่อปกป้องแจกันแห่งโภคทรัพย์ จึงช่วยปกป้องและขจัดสิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ ได้ หินวัชระจะใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด หรือในภาษาทิเบต เรียกว่า ตาเพชร อันประกอบด้วย ตาเพชร 6 ตา จึงถือว่าเป็นหินดีซีไอ 6 ตาอีกอย่างหนึ่งนั่นเอง เป็นหินแห่งการปกป้องคุ้มภัย โดยวัชระเป็นเครื่องมือ ของพระลามะ สำหรับขับไล่ภูตผีปีศาจ หรือสิ่งชั่วร้าย
VAJRA(Tib:Dorje) Dzi Bead: Also referred to as the “Dharma Dzi Bead” or the “Dorje & Diamond Dzi Bead”. The dorje is a sacred tool that Tibetans and Buddhists use to help them reach enlightenment. The Dorje assists in connecting to Vajradhara. Vajradhara is the primordial Buddha, the dharmakaya Buddha. Vajradhara, depicted as dark blue in color, expresses the quintessence of Buddha hood itself. Vajradhara represents the essence of the historical Buddha's realization of enlightenment. In addition to assisting the owner in their realization of enlightenment the “Dorje Dzi Bead” possesses special powers, immeasurable control and increases concentration.


หินหรู ยี่ (RU YI DZI BEAD)เหมาะกับทุกคน เป็นหินนำโชคพิเศษ กับผู้ที่1. แสวงหาความร่ำรวยจากกำไรอันงามแห่งการค้าขาย2. แสวงหาการเลื่อนตำแหน่ง 3. ปรับปรุงนิสัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
Ruyi Dzi Bead: Whenever you see the markings of Ruyi next to the name of a specific Dzi bead, the Ruyi indicates a very sacred bead. The absolute most special and sacred of all of the Dzi beads will carry this marking. A Dzi bead with this marking has bean used either in a temple, by monks, or in an alter setting of some kind. The Ruyi bead is very special especially for the collector that wishes artifact beads with the purest and highest energy in them. These Ruyi beads also many times are Dzi beads that have proven themselves to work. The Ruyi notation is generally also indicative of a much older bead. The Ruyi notation is also generally found only on certain types of beads, for instance it will almost never be found on the number eyed beads. The Ruyi notation is probably the rarest and scarcest of all of the Dzi beads. Most collectors will only come across one or two of these notations during their entire collecting history.
หินตะขอเกี่ยวเงิน – ทอง (MONEY AND LUCK HOOK DZI BEAD)เกี่ยวเงิน เกี่ยวทอง เกี่ยวโชค เกี่ยวลาภ เป็นหินแห่งโชคลาภ เงินทอง และสามารถเก็บเงิน เก็บทองอยู่ อีกทั้งยังได้รับสิริมงคลสมดั่งใจ ความร่ำรวยมั่งคั่ง เงินทองเข้ามาไม่ขาดสาย สามารถรู้จักออมได้รับสิริมงคลสมสมใจหวังทุกประการหวังทุกประการ
Money Hook Dzi Bead: Looks like a figure S. It is believed that the lucky S hook will bring happiness, wealth and prosperity to its owner. It will enhance its owner’s ability to accumulate wealth by crystallizing money-making opportunities for him. More importantly, it also will ensure that the wealth will be retained within his control and not slip away.
Da Ren Dzi Bead: (Looks like a stick figure of a man with a head at both ends.) This Dzi beads can help with karma Cleansing, Determination & Safety.
0 comments:

Post a Comment