Thursday, February 1, 2007

RED DZI AND MEANINGS

หิน 3 ตา (3 EYES DZI BEADS)
เหมาะกับทุกคน หิน 3 ตา หินแห่งความสุข ความมั่งมี และอายุวัฒนะ จากเทพเจ้าแห่งทิเบต หิน 3 ตานี้ ทำให้เห็นโอกาส และไขว่คว้าได้ เปรียบเหมือนเทพ ฮก ลก ซิ่ว นำความสิริมงคลแก่ครอบครัว มีเทพเจ้าแห่งโชคลาภ คอยดูแล นำมาซึ่งความร่ำรวย เป็นดาวมงคลส่องแสงมา ให้ปราศจากอุปสรรคช่วยขจัดอุปสรรคทั้งหลายให้หมดสิ้นไปเป็นที่นับหน้าถือตามียศถาบรรดาศักดิ์ นำพาซึ่งสุชภาพอายุมั่นขวัญยืน ขจัดอุปสรรค ให้หมดสิ้นไปถือได้ว่าครอบครองเจริญ รุ่งเรือง มั่งมีศรีสุข มีสมบัติมากมาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง มีความสำเร็จสมปรารถนาในทุกๆประการ
เหมาะกับผู้ที่เกิดปีเถาะ, มะโรง และมะเส็ง 3-Eyed Tiger Tooth Dzi Bead: this means good luck, long life and successful business. Read both 3-eyed Dzi and Tiger Tooth Dzi beads.
3-Eyed Dzi Bead: Symbolizes rolling in heavy wealth. The 3-Eyed bead is said to be the manifest of the expression of the Hindu wealth god, the Kubera. He originates from the Himalayas, but is worshiped by other Buddhists as well from around the world. Look, two eyes represent his eyes and the other one is his mouth. Having performed austerities for a thousand years, in regard for which Brahma asked him to safeguard and distribute evenly the treasures of the earth by karmic rewards. Enable One to Connect to All 3 Key Components i.e. Body, Mind & Heart. Achieve Good Health, Success & Wealth. Among the Dzi bead culture, the 3-Eyed Dzi bead is regarded as the unofficial “wealth” bead. This Dzi bead is believed to still possess the power to make conditions favorable, for which you could make the most of to enjoy general fortune, not only in terms of wealth. It is believed that the 3 eye bead will bring happiness wealth and prosperity to its owner. The 3 eye Dzi bead is a symbol of the God of Wealth in Tibet. It will enhance its owner ability to accumulate wealth by crystallizing money-making opportunities for him. The three eyed Dzi bead represents the three stars of luck, happiness, honor, and longevity. It is the bead of wealth and health to bring continuous fortune.


หินดอกบัว (LOTUS DZI BEAD)
เป็นหินแห่งความสงบ ทำให้ใจเย็น ชำระล้างสิ่งไม่ดีในร่างกาย และจิตใจ ทำให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข ทำให้ผู้ครอบครองมีจิตใจที่บริสุทธิ์ โอบอ้อมอารี มีชีวิตที่เป็นอิสระ มีแล้วอยู่เย็นเป็นสุข มีความพึงพอใจ สมปรารถนา มีความรักใครปองดองในครอบครัว ให้มีความสุขและเป็นที่รักของคนรอบข้าง
เหมาะกับปี ชวด ฉลู ขาล
Lotus Flower Dzi Bead: The lotus flower is a water flower, which grows from some of the filthiest conditions. Conditions that would kill other lilies and flowers allow the lotus flower to bring forth beautiful blooms. The message of the lotus flower is to remind us that beauty can grow and thrive even in the filthiest of conditions. Beauty can be found any where. The lotus flower helps to generate for its owner pure mood and peaceful life. This bead is popular for its protection for you from all filth, negative forces & the evils & gives you peace. In short, Lotus Dzi purifies mental status, enlightens one's understanding towards Buddhism, help ensures the safety and health of human body. The lotus symbolizes the flower of Buddhism. In Buddhism, the lotus can symbolize many things, including spiritual unfoldment, purity, which is the true nature of beings realized through enlightenment, and compassion, which is also known as the purified form of passion. The water lotus Dzi bead is said to purify our mental state, heighten our Buddhist nature and sustain our good health. A Lotus Dzi Bead possesses the power to purify the mind & heart in which will lead to a calm & clear mind. Recommended Dzi bead for decision makers & those in seek for higher attainment of mindfulness and it brings the good fortune and wisdom to the carrier. Also read description of Lotus Dzi bead.


หินผู้สูงศักดิ์ (BIG MAN FORM)
เหมาะกับทุกคน เป็นหินแห่งพลังขจัดผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อผู้สวมใส่ จะมีผู้ใหญ่คอยค้ำจุนอุปถัมภ์ ทำให้สามารถช่วยเรื่องหน้าที่การงาน และชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เชื่อว่าจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำจุน และช่วยขจัดภัยพิบัติ ให้สมปรารถนาทุกประการ ให้พรให้ครอบครัวเป็นสุข ปรองดองกัน

Monsignor Dzi Bead: Looks like a stick figure. Bead is for strength, sense of wholeness and protection. Monsignor Dzi is believed to render mental support for hard-workers, removes obstacles and bad luck ahead in the way. Helps to keep the mind agile and healthy. Can assist with memory and cognition.

0 comments:

Post a Comment